Τις προτάσεις του Δήμου Πωγωνίου για λήψη επιπλέον μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων του Δήμου,
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), είχε φέρει στην Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης. Στην
απάντησή του ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θ. Λιβάνιος αναφέρει συγκεκριμένα μέτρα που έχουν
θεσμοθετηθεί και έχουν γενικότερη εφαρμογή. Ειδικότερα:
Προκειμένου να διασφαλιστούν η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η..
στήριξη της επιχειρηματικότητας,
έγιναν οι απαραίτητες θεσμικές παρεμβάσεις με γνώμονα την ισονομία των πολιτών και την οικονομική
βιωσιμότητα των ΟΤΑ. Συγκεκριμένα, για την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των επιχειρήσεων
(σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 37 της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ΠΝΠ),
με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη
λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού και δεν κάνουν χρήση
παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το
χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα
συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός
του διαστήματος απαλλαγής.
Επίσης, με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου (37) της ΠΝΠ, δίνεται η δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια να
απαλλάξουν, από την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και
φωτισμού, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της
διασποράς του κορωνοϊού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή
μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που
έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.
Αναφορικά με το αίτημα απαλλαγής των μισθωμάτων για όσους νοικιάζουν δημοτικά καταστήματα, ο
Υφυπουργός Εσωτερικών αναφέρει: Με το άρθρο 2 της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου προβλέφθηκε η οριζόντια μείωση κατά 40% των μισθωμάτων για όλες τις επιχειρήσεις
των οποίων η λειτουργία ανεστάλη λόγω της τρέχουσας συγκυρίας. Με το άρθρο 25 της από 01-05-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, από την 1 η Μαρτίου 2020 και για όσο διάστημα διαρκεί η
απαγόρευση λειτουργίας των κυλικείων των δημόσιων σχολικών μονάδων, δεν καταβάλλονται
μισθώματα.
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών καταλήγει: «Οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση επί των καταβλητέων
μισθωμάτων πρέπει να θεσμοθετείται οριζόντια για όλες τις επιχειρήσεις της χώρας, με μοναδικό
κριτήριο τη λειτουργία ή μη της επιχείρησης και ανεξαρτήτως του προσώπου του εκμισθωτή.
Επισημαίνεται δε ότι τυχόν καθολική απαλλαγή καταβολής μισθωμάτων θα επιφέρει σημαντική
απώλεια εσόδων για την τοπική αυτοδιοίκηση».

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!