Τη σύμφωνη γνώμη της για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του
έργου «Διαμορφώσεις – Πεζοδρομήσεις στην περιοχή Σιαράβα» διατυπώνει η

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας
Ηπείρου, με… σχετικό της έγγραφο στο Δήμο Ιωαννιτών.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 961.537,84 ευρώ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!