Στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης και στους επικεφαλής όλων των παρατάξεων στάλθηκε το τεχνικό πρόγραμμα έργων για το 2020. Η Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου στις 7 το βράδυ με αντικείμενο το πρόγραμμα ….
έργων και το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Η τελική έγκριση του προγράμματος έργων θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση που προγραμματίζεται στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!