Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και το Ασφαλιστικό είναι το μεγάλο στοίχημα του 2011.Από την πρώτη του έτους αυξάνονται σταδιακά τα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση, στο πλαίσιο διαδικασίας που θα ολοκληρωθεί ως το 2015, οπότε το όριο ηλικίας θα φθάσει τα 65 χρόνια με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης, ή στα 60 με 40 έτη ασφάλισης. Ωστόσο δεν υπάρχει καμία αλλαγή για όσους είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010.Από 1η Ιανουαρίου, οι νεοπροσλαμβανόμενοι στο Δημόσιο εντάσσονται στο ΙΚΑ ενώ ο κλάδος Υγείας του Οργανισμού διαχωρίζεται από τον κλάδο των συντάξεων όπως και οι προνοιακές από τις ασφαλιστικές παροχές.Τίθεται σε ισχύ το νέο καθεστώς αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων ασφάλισης για τη συμπλήρωση της 40ετίας.Στα μέσα Ιανουαρίου, θεσπίζεται η εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας η οποία θα βασίζεται στον ΑΜΚΑ.Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου αναμένεται η απάντηση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για τις μελέτες της Αναλογιστικής Αρχής για το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ και τον ΟΓΑ. Ως τον Ιούνιο ολοκληρώνονται οι αναλογιστικές μελέτες για τα τρία μεγάλα επικουρικά ταμεία του Δημοσίου και ως το Σεπτέμβριο για τα υπόλοιπα.Στο πρώτο τρίμηνο του 2011 τίθεται σε εφαρμογή το εργόσημο, ενώ από τις αρχές Μαρτίου ξεκινά τη λειτουργία του το Ενιαίο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας και συγκροτείται Εθνικό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία, ενώ ως το καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί η αναμόρφωση της λίστας των βαρέων και ανθυγιεινών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!