Εκατοντάδες οφειλέτες, όπως ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και
αγρότες, που έχουν κάνει ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά τους ταμεία,
κινδυνεύουν να απενταχθούν από τη ρύθμιση και να χάσουν ακόμη και την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δικαιούνται, εν μέσω μάλιστα πανδημίας,
λόγω αδυναμίας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) να
ολοκληρώσει τον έλεγχο της οφειλής και τον επανυπολογισμό τυχόν παλαιότερων
οφειλών από προηγούμενη ρύθμιση των ασφαλισμένων. Αυτό καταγγέλλουν με… Ερώτησή τους προς τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας σαράντα δύο (42) Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής Νομού
Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας.
Ειδικότερα, όπως επισημαίνουν στην Ερώτησή τους οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τον
Μάιο του 2019 αναρτήθηκε το με αριθμό 1762/Β/20/5/2019 ΦΕΚ, που αφορούσε
στη ρύθμιση χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε 120 δόσεις ελεύθερων
επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, σύμφωνα με τον Ν.
4611/2019. Η διαδικασία υπαγωγής των οφειλετών στη ρύθμιση περιελάμβανε δύο
στάδια. Το πρώτο αφορούσε στην υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο για
τον υπολογισμό της οφειλής του και η προθεσμία έληγε την 30η Σεπτεμβρίου του
2019 και μετά από παράταση την 7η Οκτωβρίου του 2019.

 Το δεύτερο στάδιο
αφορούσε στην ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από τον οφειλέτη για την υπαγωγή
στη ρύθμιση μέσω της πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών
Εισφορών (ΚΕΑΟ). Προϋπόθεση για αυτό ήταν να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος της
οφειλής και ο επανυπολογισμός τυχόν παλαιότερων οφειλών από προηγούμενη
ρύθμιση. 

Καταληκτική ημερομηνία για τη δεύτερη αυτή φάση ορίστηκε η 30η Σεπτεμβρίου του 2020 και μετά από παράταση, λόγω αδυναμίας του ΚΕΑΟ να
επεξεργαστεί τις οφειλές, η 31η Δεκεμβρίου 2020. Το αποτέλεσμα είναι εκατοντάδες
οφειλέτες, που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση να κινδυνεύουν να απενταχτούν, χωρίς
δική τους υπαιτιότητα, αλλά με υπαιτιότητα του Φορέα, που την ευθύνη έχει ο
Υπουργός Εργασίας. 
Με την Ερώτησή τους οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία καλούν τον
Υπουργό Εργασίας να απαντήσει για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η
κυβέρνηση για όσους, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός
ρύθμισης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!