Όλες τις νέες θέσεις εργασίας, που ισχύουν από τις 24 Νοεμβρίου 2013, στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ στα Γιάννενα, σας παρουσιάζει σήμερα το EpirusGate. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης που τους ενδιαφέρει να επικοινωνήσουν με το ΚΠΑ του ΟΑΕΔ. Για το ΚΠΑ του ΟΑΕΔ Ιωαννίνων, οι διαθέσιμες θέσεις είναι οι εξής:

501201104383, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (3)
501201104366, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)

501201104397, Ο∆ΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)

501201104459, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)

501201104390, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104451, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104358, ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΕΥΟΝΤΕΣ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104462, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104346, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104457, ΒΑΦΕΙΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΕ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104452, ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104385, ΜΠΑΡΜΑΝ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΚΤΕΙΛ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104456, Ο∆ΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104372, ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (2)
501201104402, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104423, ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104412, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104413, ΧΗΜΙΚΟΙ, ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104414, ΒΙΟΛΟΓΟΙ, ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104415, ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104417, ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104342, ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡΙΣΤΕΣ-ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤΡΙΕΣ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104345, ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104339, ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ ΦΑΝΑΡΤΖΗ∆ΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104343, ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104340, ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104328, ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (2)
501201104484, ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104487, ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104486, ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104485, ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104494, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (2)
501201104492, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104495, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104489, ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104474, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (134)
501201104475, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (6)
501201104476, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (9)
501201104477, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (5)
501201104478, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (20)
501201104479, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (126)
501201104480, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (9)
501201104481, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (10)
501201104482, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (16)
501201104490, ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104493, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104435, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104396, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104450, ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104401, ΛΑΝΤΖΕΡΗ∆ΕΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104464, ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104386, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104444, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104458, ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104378, ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΜΑΡΑΓΚΟΙ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104468, ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104375, ΜΠΑΡΜΑΝ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΚΤΕΙΛ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (2)
501201104426, ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104399, ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104447, ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104398, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (2)
501201104438, ΛΑΝΤΖΕΡΗ∆ΕΣ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104356, ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (2)
501201104382, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (2)
501201104357, ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104380, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104416, ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104420, ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)
501201104439, ΚΑΦΕΝΕΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΑΒΕΡΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ (ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ), ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1)

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!