Την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και του Δήμου Πρέβεζας προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου “Επισκευή κρηπιδωμάτων παράλιου μετώπου Πρέβεζας” ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει χρηματοδοτηθεί με το ποσό του 1.500.000 ευρώ για την επισκευή των κρηπιδωμάτων που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στατικότητας, ενώ ο… Δήμος Πρέβεζας θα συνδράμει μέσω των τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών του στην υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου πέραν της σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την υλοποίηση του έργου “Επισκευή κρηπιδωμάτων παράλιου μετώπου Πρέβεζας” εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Νίκο Γεωργάκο για όλες τις ενέργειες που αφορούν την υποβολή πρότασης και την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!