“Ο Αμπελουργικός Σύλλογος Ζίτσας καταγγέλει τη σημερινή κυβέρνηση που συνεχίζει
στην ίδια ρότα της προηγούμενης και μέσα στις δύσκολες συνθήκες που έχει δημιουργήσει
ο κορονοϊός, κάνει ένα βήμα ακόμη παραπέρα ώστε να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα
των λίγων επιχειρηματιών αμπελοκαλλιεργητών και των μεγαλοβιομηχάνων του οίνου και
του τσίπουρου.
Συγκεκριμένα με την υπ. αρ. (866/86629 15.04.2020) απόφαση του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, που ρυθμίζει τη διαδικασία φύτευσης νέων///
οινοποιήσιμων
αμπελώνων, διαχωρίζει την Ελλάδα σε οκτώ (8) μεγάλες κατηγορίες καθορίζοντας και
αντίστοιχη μοριόδοτηση με βάση το μέγεθος του κλήρου. Για παράδειγμα στην περιφέρεια
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ η μοριοδότηση ξεκινά για αμπελοκαλλιεργητές
που έχουν πάνω απο 100 στρέμματα αμπελλώνα. Όσοι δηλ έχουν λιγότερα απο 100
στρέμματα αποκλείονται.
Στην περιοχή μας την Ήπειρο λόγω της μορφολογίας του εδάφους και του μικρού
κλήρου μπορεί να είναι μεν διαφορετικός ο διαχωρισμός με βάση το μέγεθος της
καλλιέργειας απο άλλες περιοχές όμως και εδώ υπάρχει. Συγκεκριμένα ευννοούνται αυτοί
που έχουν πάνω απο 30 στρέμματα που παίρνουν συντελεστή μοριοδότησης 3,5 ενώ οι
μικροί αμπελοκαλλιέργητες που έχουν αμπελουργική έκταση απο 3 έως 30 στρέμματα
παίρνουν συντελεστή μοριοδότησης 2,45. Όσοι έχουν αμπελουργική ζώνη μικρότερη των
3 στρεμμάτων δεν παίρνουν καθόλου μοριοδότηση.
Ταυτόχρονα παίρνοντας υπ’όψη τον περιορισμό απο την εφαρμογή της ΚΑΠ ότι οι νέες
φυτεύσεις δεν μπορούν να ξεπερνούν το 1% στης συνολικής αμπελοκαλλιέργειας της
χώρας μας δηλ. μιλάμε για μια έκταση περίπου 6000 στρεμμάτων για όλη την Ελλάδα,
βγαίνει εύκολα το συμπέρασμα ότι αποκλείονται ουσιαστικά οι μικροί αμπελοκαλλιεργητές
καθώς και όσοι νέοι θελήσουν να ασχοληθούν με την αμπελουργία, αφού θα είναι δύσκολο
αφ’ενος να συγκεντρώσουν το πολυπόθητο νούμερο για να τους εγκριθούν τα νέα
δικαιώματα αλλά πιθανόν να μην έχουν μείνει και ανάλογα στρέμματα.
Η Υπουργική αυτή Απόφαση είναι ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των κυβερνητικών
αποφάσεων που αφορούν την αμπελοκαλλιέργεια, την παραγωγή και τη διακίνηση του
παραδοσιακού χύμα τσίπουρου των αμπελουργών. Παίρνοντας υπ όψη επίσης ότι κανένα
ουσιαστικό μέτρο για την προστασία τους εισοδήματος των βιοπαλαιστών
αμπελοκαλλιεργητών λόγω κορονοϊού δεν έχει πάρει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση, καθώς
επίσης ότι είναι στον αέρα τι θα γίνει με την απορρόφηση της παραγωγής φαίνεται καθαρά
ότι ο προσανατολισμός και της σημερινής κυβέρνησης είναι μια ανάπτυξη της υπαίθρου…
με λίγους επιχειρηματίες μεγαλοαγρότες και μεγαλοβιομήχανους του οίνου και τσίπουρου!
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ δεν πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια και να τους
καμαρώνουμε που μας πετάνε έξω απο τα αμπέλια μας, τις καλλιέργειές μας.
Είναι ΕΥΘΥΝΗ όλων μας να δυναμώσουμε στον αμπελουργικό σύλλογο και να τους
απαντήσουμε αγωνιστικά διότι αν κερδίσαμε κάτι όλοι έως τώρα είναι μέσα από τους
αγώνες μας.
Για το λόγο αυτό μαζί με τα άλλα αιτήματά μας να διεκδικήσουμε το ΠΑΓΙΟ ΑΙΤΗΜΑ
ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ:
ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΤΩΧΟΜΕΣΑΙΑ ΑΓΡΟΤΙΑ, ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ!
 ΜΑΙΟΣ 2020 
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΙΤΣΑΣ”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!