Ζητείται
πτυχιούχος Πληροφορικής ΑΕΙ – ΤΕΙ από την Future Voice με κάρτα
ανεργίας με προοπτική μόνιμης απασχόλησης και ικανοποιητικές αποδοχές.
Επιθυμητές γνώσεις που θα
εκτιμηθούν (όχι υποχρεωτικές): WordPress,
Moodle, τεχνικές γνώσεις εγκαταστάσεων και …δικτύων, γενικές γνώσεις στις υπηρεσίες διαδικτύου και τον προγραμματισμό, MS Office
Προϋπηρεσία, επικοινωνιακές ικανότητες θα αξιολογηθούν.
Βιογραφικά: [email protected]

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!