Με απόφαση του Περιφερειάρχη, που εγκρίθηκε από την Οικονομική
Επιτροπή, καθορίσθηκε ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού των Σταθμών
Μεταφόρτωσης ως εξής:
Α. Για τους ΣΜΑ Ιωαννίνων και Άρτας μέχρι την…
15 η Ιανουαρίου 2020
Β. Για τους ΣΜΑ Πρέβεζας, Ηγουμενίτσας και Πωγωνίου έως την 15 η
Φεβρουαρίου 2020.
Γ. Για τον ΣΜΑ Γ. Καραϊσκάκη έως την 31 η Μαρτίου 2020.
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!