Σε απαγόρευση της αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης οστρακοειδών (μυδιών κλπ) που προέρχονται από τη ζώνη δίθυρων μαλακίων στο Μάζωμα προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε Πρέβεζας. Αιτία της απαγόρευσης είναι η εμφάνιση βιοτοξίνης πάνω από τα επιτρεπτά όρια με βάσει τις μετρήσεις που πραγματοποιεί η Εργαστηριακή Μονάδα Θαλασσίων Τοξικών Μικροφυκών του…
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την παρουσία τοξικών ή και δυνητικά τοξικών μικροφυκών. Η απόσυρση αφορά την παρτίδα οστρακοειδών που έχουν αλιευθεί ή συλλεχθεί στη συγκεκριμένη ζώνη από 5/5/2020 και μετά, ενώ ισχύει μέχρι την έκδοση νέας απόφαση άρσης της απαγόρευσης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!