Η εταιρία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» η οποία
δραστηριοποιείται στον κλάδο τροφίμων και ζωοτροφών , ζητεί για τις εγκαταστάσεις της
στη ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων:

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ για το χώρο του τυποποιητηρίου
Ζητούμενα Προσόντα:
-Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Τ.Ε.Ι. και Άδεια Ηλεκτρολόγου
-Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις βιομηχανίας, τουλάχιστον 2 ετών
Επικοινωνία:
Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν μονοσέλιδο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: [email protected]
Υπ’όψιν Κου Τσιρογιάννη Δημήτρη
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!