Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η διαδικασία ανάθεσης του έργου αποκατάστασης της χωματερής στην Δουρούτη. Η έγκριση αυτή δίνει το «πράσινο φως» για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο ώστε να ακολουθήσει άμεσα η εγκατάσταση του εργολάβου.Ανάδοχος του έργου έχει αναδειχθεί η εταιρία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ.Το έργο αποκατάστασης της χωματερής είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου» με προϋπολογισμό 7,78 εκατομμύρια ευρώ και τελικό δικαιούχο την ΔΕΥΑΙ.Πρόκειται για μία παρέμβαση καθοριστικής σημασίας, όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.Το έργο θα εκτελεστεί σταδιακά, χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργία της χωματερής για όσο χρονικό διάστημα αυτό κριθεί απαραίτητο.«Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα, που έρχεται να απαντήσει σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Τα προβλήματα που συνάντησε το έργο αυτό ανήκουν πλέον στο παρελθόν και στο εξής δεν θα υπάρξει καμία χρονοτριβή στην εκτέλεσή του. Τα θέματα προστασίας περιβάλλοντος είναι άμεσης προτεραιότητας και στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων η νέα Δημοτική Αρχή, δεν θέλει να είναι ουραγός, αλλά στοχεύει να βρίσκεται στην πρωτοπορία», επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!