Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΠΑΠΑ συζητήθηκε το θέμα
τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΝΠΔΔ. Ή θα έπρεπε να συζητηθεί καθώς η Διοίκηση επέλεξε μια άλλη προσέγγιση.
Ένας ΟΕΥ θα πρέπει ξεκάθαρα να απαντάει στα εξής:
Τι θα παρέχει ο ΟΚΠΑΠΑ ; Σε ποιους απευθύνεται ; Πως θα το…

επιτύχει ;
Ποιο το όραμα, η αποστολή, οι αξίες και η στρατηγική του οργανισμού;
 Για να απαντηθούν αυτά τα σημεία οφείλουμε να έχουμε κυρίως την γνώση των αναγκών. Ποιες οι ανάγκες της πόλης σχετικά με την φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, αναπήρων και γενικά ανθρώπων που χρειάζονται ή θα χρειαστούν βοήθεια;
 Πώς και ποιοί θα δώσουν τις λύσεις σε αυτές τις ανάγκες;
Η συζήτηση λοιπόν θα έπρεπε να κινηθεί πρωτίστως σε αυτούς τους άξονες.  Δυστυχώς όμως δεν έγινε καμία απολύτως αναφορά σε αυτά τα ουσιώδη σημεία.  Η διοίκηση όφειλε πρώτα να παρουσιάσει μια αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, με τον εντοπισμό ενδεχόμενων αδυναμιών και σίγουρα με την επισήμανση των καλών πρακτικών. Ακολούθως να  παρουσιάσει το όραμα και την αποστολή και συνθέτοντας όλα τα παραπάνω να παρουσιάσει και τον  στρατηγικό σχεδιασμό, αποτυπώνοντας και κωδικοποιώντας σε μια δυναμική μορφή την νέα λειτουργία  του ΟΚΠΑΠΑ για τους πολίτες.  Στο πλαίσιο της συμβολής της παράταξης μας στα συμβούλια στα οποία συμμετέχει, είχαμε θέσει  εγκαίρως τα σημεία αυτά υπόψη του ΔΣ και σε προηγούμενη συνεδρίαση, με στόχο, να καλυφθούν  αδυναμίες της Δημοτικής Αρχής στην αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων της πόλης.  Με ευθύνη όμως της Διοίκησης του ΟΚΠΑΠΑ η χτεσινή συνεδρίαση αναλώθηκε σε «τεχνικής φύσης  θέματα». Θέματα τα οποία θα λύνονταν ευκολότερα εάν είχε επιλεγεί το σκεπτικό που αναπτύξαμε και  βασίζεται σε βασικές διοικητικές και πολιτικές αρχές που οφείλει να έχει η πλειοψηφία που κυβερνά το  Δήμο.  Απογοήτευσε ακόμα μια φορά. Αποδεικνύεται ότι δεν αρκούν τα λόγια, όσα ωραία και αν είναι, σχετικά  με την ετοιμότητα και αμεσότητα ανταπόκρισης, αλλά οι πράξεις, που σε ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν  είδαμε. Η Διοίκηση όφειλε να δώσει την κατεύθυνση λειτουργίας ενός σημαντικότατου οργανισμού για  την πόλη των Ιωαννίνων. Δεν το έπραξε. Το αντιμετώπισε ως τεχνικό και μάλιστα θέλησε να το κλείσει  άμεσα και εντός 15Αύγουστου. Ακόμα όμως και έτσι, το παρουσίασε με ελλειμματική μορφή και με  σωρεία λαθών σε πολλαπλά επίπεδα.  Η εκπρόσωπος της παράταξης μας, Κατερίνα Μιτοπούλου, καταψήφισε το θέμα ως όφειλε με βάση το  σκεπτικό που είχαμε αναπτύξει.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!