Με άλλη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών για την
υλοποίηση του έργου «Ανέγερση σχολικών μονάδων στον χώρο του παλαιού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων ΄Γ. Χατζηκώστα΄ για την… μετεγκατάσταση και
λειτουργία 2 σχολικών μονάδων ( 1ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και ΣΑΠ)». Η
Περιφέρεια διαθέτει πίστωση ύψους 339.100 ευρώ, ενώ ο Δήμος το ποσό των 80.000
ευρώ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!