Σε διαβούλευση στο opengov.gr θα παραμείνει έως τις 6 Φεβρουαρίου το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας. Η ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας, ή Ιωαννίνων, χαρακτηρίζεται ως περιοχή «Οικοανάπτυξης» και δημιουργούνται ζώνες προστασίας ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και των ειδών που διαθέτει.Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα στη Ζώνη Α της λίμνης θα επιτρέπονται η επιστημονική έρευνα, οι δράσεις διαχείρισης, η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, η συντήρηση των έργων υποδομής και δικτύων, τα αντιπλημμυρικά έργα και η διευθέτηση της ροής υδάτων μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής Υπηρεσίας Υδάτων και μετά από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. Επίσης, θα επιτρέπονται η ενίσχυση των ιχθυαποθεμάτων και οι δραστηριότητες στην υδάτινη έκταση της λίμνης, εφόσον ακολουθούν κανόνες ορθολογικής διαχείρισης, καθώς και οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της λίμνης.Στη Ζώνη Α της χερσαίας παραλίμνιας περιοχής και του νησιού των Ιωαννίνων θα επιτρέπονται οι υποδομές με σκοπό την εξυπηρέτηση των επισκεπτών για περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας, η μελισσοκομία, η βόσκηση και η δασοπονία για την ορθολογική διαχείριση των δασών.Στις Ζώνες προστασίας του τοπίου προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών που περιβάλλουν τις δύο προηγούμενες ζώνες οι ανθρώπινες δραστηριότητες θα ρυθμίζονται με άξονα το σεβασμό στις φυσικές διεργασίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.Η Παμβώτιδα είναι μία πολύ σημαντική για τη βιοποικιλότητά της λίμνη, η οποία εκτείνεται μέσα σε αστικό και αγροτικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει σημαντικούς οικότοπους και «φιλοξενεί» πολλά σπάνια και απειλούμενα είδη.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!