Σε τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και
Ενέργειας του Γερμανικού Κοινοβουλίου (Bundestag), κυρίους Klaus Ernst και Matthias Heider αντίστοιχα,
μετείχε ο Σταύρος Καλογιάννης. Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη να γίνει στο Βερολίνο, αλλά λόγω
covid-19 έγινε με βιντεοκλήση. Στη διάσκεψη μετείχε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγής και
Εμπορίου κ. Γ. Βλάχος.
Αντικείμενο των συζητήσεων αποτέλεσαν οι οικονομικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ των…
δύο χωρών, οι
δράσεις αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού, το Ταμείο Ανάκαμψης και η νέα προγραμματική
περίοδος 2021-2027.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι θέσεις που ανέπτυξε ο Σταύρος Καλογιάννης, ως Πρόεδρος της
Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.


 Πανδημία και ελληνική οικονομία
“Η ελληνική Κυβέρνηση υλοποιεί ένα συνεκτικό σχέδιο, το οποίο εξελίσσεται ανάλογα με τις ανάγκες που
δημιουργεί κάθε φορά η κρίση, με στόχο την ενδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας, τη στήριξη
της απασχόλησης, την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, τη διασφάλιση της κοινωνικής
συνοχής. Το σύνολο των μέτρων, σε πλήρη ανάπτυξη, εκτιμάται στα 24 δισεκ. ευρώ.
Σε δημοσιονομικό επίπεδο, η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού έως τώρα κρίνεται ικανοποιητική,
δεδομένων των συνθηκών. Τα έσοδα εμφανίζουν μικρότερη μείωση σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις,
ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα είναι υψηλά, μετά και τις επιτυχείς εκδόσεις ομολόγων του ελληνικού
δημοσίου, γεγονός που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην ελληνική
οικονομίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις
μεγάλων Οργανισμών στην αρχή της κρίσης, ότι η Ελλάδα θα κατέγραφε τη μεγαλύτερη ύφεση στην Ε.Ε. το
2020”.


 Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο – Σχέδιο Ανάκαμψης
“Η μεγάλη πρόκληση που έχει πλέον η Ελλάδα μπροστά της, είναι η στροφή της οικονομίας προς ένα νέο,
βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό μοντέλο. Σε αυτή την κατεύθυνση καταρτίζεται το Εθνικό
Αναπτυξιακό Σχέδιο, ένα σχέδιο τεκμηριωμένο για την υλοποίηση του οποίου θα αξιοποιηθούν όλα τα
διαθέσιμα μέσα και οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-
2027.
Πρόκειται για μία συμφωνία ορθολογική που επιτρέπει σε κράτη-μέλη, όπως η Ελλάδα, όχι μόνο να
αντιμετωπίσουν την κρίση, αλλά και να προχωρήσουν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Παρ’ όλους τους
συμβιβασμούς, αυτό συνιστά έμπρακτη εκδήλωση αλληλεγγύης των κρατών-μελών”.
 Ίδιοι Πόροι Ε.Ε.
“Στο πλαίσιο του νομοθετικού έργου που συνοδεύει το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, κρίνεται
θετική η αύξηση

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!