Την ίδια ώρα που το υπουργείο Οικονομικών ανάβει “πράσινο φως” για ρύθμιση οφειλών των πτηνοτροφιών επιχειρήσεων, το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με σχετική απόφασή του απορρίπτει την αίτηση υπαγωγής επένδυσης της ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ στο αναπτυξιακό Ν.3299/2004.Συγκεκριμένα δύο χρόνια μετά την αίτηση της για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/2004 επένδυσης της η πτηνοτροφική επιχείρηση Νιτσιάκος, μια από τις μεγαλύτερες του κλάδου, το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας απορρίπτει εν τέλει την εν λόγω αίτηση.Συγκεκριμένα στη σχετική απόφαση του σημειώνεται ότι η αίτηση απορρίπτεται διότι το επενδυτικό σχέδιο έχει αλλοιωθεί σε σημαντικό βαθμό µε αποτέλεσμα αφενός να µην μπορεί να θεωρηθεί ως ολοκληρωμένο καθώς έχουν καταργηθεί σημαντικές δαπάνες παραγωγικού εξοπλισμού ενώ έχουν μείνει κυρίως δαπάνες βοηθητικού εξοπλισμού (μεταφορικά μέσα, λοιπός εξοπλισμός κλπ) και αφετέρου δεν είναι εφικτή η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του καθώς αυτή βασιζόταν ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων στην ΒΙ.ΠΕ.Ιωαννίνων που αποτελεί και την βασική παραγωγική μονάδα της επιχείρησης.Σημειώνεται ότι η αίτηση της επιχείρησης αφορούσε στην κατηγορία ολοκληρωμένου πολυετούς επιχειρηματικού σχεδίου στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της στους νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσσαλονίκης και Σερρών, συνολικού ύψους 16.594.321 ευρώ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!