Με μία τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, διευρύνεται η λίστα των ειδικών μισθολογίων του Δημοσίου που πρόκειται να λάβουν αναδρομικά.

Ειδικότερα, με την τροπολογία προβλέπεται πως αναδρομικά δικαιούνται οι διπλωματικοί ….
υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, το διδακτικό προσωπικό των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και οι Ερευνητές του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια τροπολογία, η καταβολή των αναδρομικών αφορά πλέον και τους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου του υπουργείου Εξωτερικών και στο λοιπό προσωπικό.

Τα αναδρομικά θα πιστωθούν εφάπαξ και θα φορολογηθούν αυτοτελώς με συντελεστή 20%

.Δηλαδή, με την παρακράτηση φόρου 20% κατά την καταβολή τους, θα εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα ποσά αυτά.

Το επόμενο έτος κατά την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2018 οι δικαιούχοι θα δηλώσουν τα ποσά αυτά ως αυτοτελώς φορολογηθέντα και δεν θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρους εισοδήματος αν τα ποσά αυτά υπάγονταν, μαζί με τα κανονικά ποσά αποδοχών του έτους 2018, σε ενιαία φορολόγηση με βάση την κλίμακα φόρου που ισχύει για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

Ειδικότερα, το Δημόσιο θα επιστρέψει εφάπαξ χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 8,8 εκατ. ευρώ και:Στα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) καθώς και στους ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.) του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε).

Στους υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου, του Επιστημονικού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων και του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών, και για όσο χρόνο αυτοί ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως 31.12.2016.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!