Δυνατότητα εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτησης από το ΚΕΠ Καλπακίου θα έχουν από τη Δευτέρα
26 Οκτωβρίου οι δημότες, μετά την ένταξη του Δήμου Πωγωνίου στο πρόγραμμα «myKEPlive» του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Με το «myKEPlive» οι πολίτες θα μπορούν να συναλλάσσονται με το ΚΕΠ μέσω βιντεοκλήσης
με αποτέλεσμα να διευκολύνονται όταν δεν υπάρχει δυνατότητα φυσικής παρουσίας και να
εξοικονομούν παράλληλα πολύτιμο χρόνο.
Μέσω της διεύθυνσης myKEPlive.gov.gr , ο κάθε χρήστης μπορεί να συνδεθεί στην… ειδική
πλατφόρμα με τους κωδικούς TAXISnet. Στη συνέχεια θα επιλέξει την κατηγορία και τον τύπο του
αιτήματος που τον ενδιαφέρουν και θα ορίσει ημερομηνία και ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί,
μέσω βιντεοκλήσης, από το ΚΕΠ του Δήμου Πωγωνίου. Το έντυπο/έγγραφο που θα εκδοθεί από τη
διαδικασία θα αποσταλεί είτε ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε με συστημένη
επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δημότης.
Μέσω της πλατφόρμας myKEPlive διεκπεραιώνονται αιτήματα υψηλής ζήτησης μέσω των
τεσσάρων θεματικών υπηρεσιών: 

1) Πληροφόρηση- Αίτηση 

2) Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 
3) Εξυπηρέτηση Πολιτών με Αναπηρία 
4) Εξυπηρέτηση από το Δήμο σας

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!