Η πόλη αποκτά ζωντάνια, εξωστρέφεια και προοπτική σε ένα μάλλον ξεχασμένο σημείο της

Ξεκίνημα για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην Παπαζόγλειο Υφαντική Σχολή με όλα
τα μέτρα προστασίας και με εμφανή τα χαμόγελα καθηγητών και φοιτητών, για ένα όραμα
ετών που παίρνει σάρκα και οστά. Η καλή συνεργασία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
συγκεκριμένα του Πρύτανη Τριαντάφυλλου Αλμπάνη, του Πρόεδρου και Καθηγητή του
Τμήματος Άγγελου Παπαγεωργίου και του Καθηγητή Γιώργου Σμύρη με την Διοίκηση του
Κληροδοτήματος «Αγγελικής Παπάζογλου» είχε ως αποτέλεσμα την «μετακόμιση» του…

Τμήματος στο διατηρητέο κτίριο του ιστορικού κέντρου της πόλης, παρά την καθυστέρηση
που προκλήθηκε από τον Δήμο Ιωαννιτών με την αδυναμία μεταστέγασης των
Νηπιαγωγείων. Το Τμήμα φαίνεται ότι βρίσκεται πλέον στο «σπίτι» του, καθώς το κτίριο
είναι ένα εξαιρετικό δείγμα νεοκλασικισμού ανεγερμένο κατά τον 19ο αι. Είναι βέβαιο ότι
εξ αντικειμένου το ίδιο το ακίνητο θα αποτελέσει πεδίο μελέτης και ανάδειξης για
καθηγητές και σπουδαστές και πρότυπο για παρόμοιες δράσεις σε αναξιοποίητα μνημεία
της πόλης μας. 

Η στέγαση του Τμήματος στον εν λόγω χώρο αποτέλεσε μάλιστα ένα από τα
επιχειρήματα για την ίδρυση της Αρχιτεκτονικής Σχολής στα Γιάννενα. Το Πανεπιστήμιο
βρίσκει έτσι έναν χώρο δράσης και ανάπτυξης μέσα στην πόλη με δυνατότητα επέκτασης,
εφόσον ευοδωθεί η προσπάθεια του Περιφερειάρχη Ηπείρου, που έχει στηρίξει εξ αρχής το
εγχείρημα, για αγορά ενός από τα χάνια που γειτνιάζει με την Παπαζόγλειο. Η πόλη αποκτά
ζωντάνια, εξωστρέφεια και προοπτική σε ένα μάλλον ξεχασμένο σημείο της.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!