Ο όμιλος επιχειρήσεων «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» ζητά 1 άτομο
« Γυναίκα Υπάλληλος Γραφείου»
Απαραίτητα Προσόντα 

* Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή …Τμήματος Marketing 
* Γνώσεις λογιστικής 
* Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση γραμματειακής υποστήριξης και sales back office 
* Εξαιρετικές δεξιότητες στη διαχείριση πελατών, επικοινωνίας και οργάνωσης
 * Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά / προφορικά) 
* Πολύ καλή γνώση Microsoft Office (Word, Excel) καθώς και Συστημάτων Εμπορικής Διαχείρισης (ERP) 
* Ορθότητα και ταχύτητα στην χρήση (των παραπάνω) προγραμμάτων (software) 
* Ανεπτυγμένη ικανότητα διαχείρισης χρόνου, επικοινωνίας, οργάνωσης
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν Τηλεφωνικά στο 26510 55404 Πρωινές Ώρες ή 
να υποβάλλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα στο [email protected]

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!