Είναι γνωστό ότι η γαστροσκόπηση αποτελεί για πολλούς ασθενείς μια δυσάρεστη εξέταση,
η οποία συχνά δε γίνεται καλά ανεκτή και σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί τη χρήση
κατασταλτικών φαρμάκων (μέθη-νάρκωση) για να ολοκληρωθεί. Ο λόγος είναι η αίσθηση
ναυτίας και τάσης για εμετό που προκαλεί η επαφή του ενδοσκοπίου με τη γλώσσα και το
πίσω μέρος του λαιμού.
Τέλος σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση υπόσχεται να φέρει μια καινούργια και
επαναστατική μέθοδος, η Διαρινική γαστροσκόπηση. Όπως φαίνεται και από το όνομά της,
πρόκειται για μια τεχνική κατά την οποία η εξέταση δεν πραγματοποιείται από το… στόμα,
αλλά το ενδοσκόπιο διέρχεται μέσα από τη μύτη. Για να καταστεί κάτι τέτοιο δυνατό
απαιτείται βεβαίως η χρήση ειδικού, πολύ λεπτού, ενδοσκοπίου το οποίο διερχόμενο από
τη μύτη, αποφεύγει να ακουμπήσει τη γλώσσα και ελαττώνει με τον τρόπο αυτό κατά πολύ
την ενόχληση που προκαλείται.

 Η διαρινική γαστροσκόπηση διαδίδεται σημαντικά τα
τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο σαν μια μέθοδος που παρέχει μια σειρά
πλεονεκτημάτων έναντι της συμβατικής γαστροσκόπησης.
Ενδεικτικά: 

 Δεν προκαλεί ιδιαίτερο αίσθημα ναυτίας ή τάσης για εμετό και για το λόγω αυτό,
η χορήγηση καταστολής δεν είναι απαραίτητη. Φυσικά, μπορεί να χορηγηθεί αν το
επιθυμεί ο ασθενής. 
 Ο ασθενής μπορεί να μιλάει κατά τη διάρκεια της εξέτασης και αν δεν λάβει
καταστολή μπορεί να παρακολουθεί- εφ’όσον το επιθυμεί- την εξέτασή του.

  Ο ασθενής μπορεί να φύγει από το Ιατρείο αμέσως μετά την εξέταση και να
οδηγήσει (αν δε λάβει καταστολή), ενώ δε χρειάζεται κάποια παρακολούθηση. 

 Έχει αποδειχτεί σε κλινικές μελέτες ότι προκαλεί πολύ μικρότερη επιβάρυνση στο
αναπνευστικό σύστημα και την καρδιά, καθιστώντας την πιο ελκυστική για
ανθρώπους με πνευμονολογικά ή καρδιολογικά προβλήματα. 
Η Ιατρική Φροντίδα Ιωαννίνων έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το καινούργιο
ενδοσκόπιο EG-740N του Ιαπωνικού οίκου Fujifilm. Πρόκειται για ενδοσκόπιο ιδιαίτερα
μικρής διαμέτρου, κάτω από 6 χιλιοστά, το οποίο επιτρέπει τη διενέργεια της
γαστροσκόπησης μέσω της μύτης, παρέχοντας ταυτόχρονα εικόνα υψηλής ευκρίνειας,
πλήρεις δυνατότητες λήψης δειγμάτων (βιοψιών) και χρωμοενδοσκόπησης. Η τελευταία,
αποτελεί εξέλιξη της συμβατικής ενδοσκόπησης, όπου αντί για το συμβατικό λευκό φως
που χρησιμοποιείται στα περισσότερα ενδοσκόπια για να φωτίζουν το ελεγχόμενο τμήμα
του οισοφάγου ή του στομάχου, χρησιμοποιείται φως άλλου μήκους κύματος,
πλησιάζοντας συγκεκριμένες αποχρώσεις του μπλε ή του κόκκινου. Με αυτό τον τρόπο
καθίσταται ευκολότερος ο έλεγχος δύσκολα ορατών βλαβών και προ-καρκινικών
αλλοιώσεων (π.χ. εντερική μετάπλαση στομάχου, οισοφάγος Barrett) 
Περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να αναζητήσει στην ιστοσελίδα της Ιατρικής
Φροντίδας Ιωαννίνων (www.ifimed.gr) ή να κλείσει ραντεβού με τον Γαστρεντερολόγο Δρ.
Δημήτριο Συγκούνα στο 2651044984

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!