Ο Σύλλογος Συμβολαιογράφων Εφετείου Ιωαννίνων αποφάσισε την αποχή από κάθε συμβολαιογραφική πράξη που απαιτεί προσάρτηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ και υποβολή δηλώσεων φόρου κεφαλαίου. Στις πράξεις αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι διενέργειες πλειστηριασμών.
Η αποχή θα …
διαρκέσει έως τις 12 Ιανουαρίου και οι συμβολαιογράφοι διεκδικούν την αλλαγή μιας σειράς προβλέψεων του πρόσφατου Νόμου 4646/19 που

άπτονται των συμβολαιογραφικών πράξεων.Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!