Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δρ. Δημήτριου Δημητρίου δέχτηκε στο Γραφείο
του στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, σήμερα Πέμπτη 25-4-2019 τον υποψήφιο
Ευρωβουλευτή του «ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» κ.ΣάκηΤζαλαλή.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δρ. Δ.Δημητρίου, έθεσε στον Υποψήφιο Ευρωβουλευτή
τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και την Τοπική
Επιχειρηματικότητα.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε η ανάγκη για την…
προώθηση του Αθλητικού
Τουρισμού και τα θεμέλια για την διοργάνωση ενός μεγάλου Αθλητικού Γεγονότος στην
πόλη μας,ώστε να αποτελέσει κίνητρο Ανάπτυξης της περιοχής μας. Όπως επισήμανε ο
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου είναι αναγκαία η συνεργασία σε τομείς Ανάπτυξης του
Αθλητικού τουρισμού της περιοχής.
Από την πλευρά του ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής υποσχέθηκε να καταβάλεικάθε δυνατή
προσπάθεια για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για την ανάπτυξη της
τοπικής οικονομίας.Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!