Στη ρίψη εμβολίων κατά της λύσσας των αλεπούδων θα προχωρήσει και φέτος το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η διαδικασία με την εναέρια ρίψη δολωμάτων με εμβόλια θα πραγματοποιηθεί και σε τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας καθώς επίσης και στις Π.Ε Άρτας και Ιωαννίνων…
Ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας θα γίνει ρίψη 25 δολωμάτων έτσι ώστε να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση.Για την αξιολόγηση του προγράμματος και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών και της επιτυχούς ανοσοποίησης των ζώων-στόχων,ένα μήνα μετά το πέρας των εμβολιασμών ξεκινά και “ενεργητική επιτήρηση” η οποία βασίζεται στη θανάτωση και εργαστηριακή εξέταση ενός αριθμού κόκκινων αλεπούδων. Ο αριθμός των ζώων που πρέπει να εξετασθούν ανά ΠΕ μετά τους εναέριους εμβολιασμούς του Μαΐου 2020, θα καθοριστεί με εγκύκλιο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων μετά την ολοκλήρωση των εμβολιασμών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!