Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη,
5 Δεκεμβρίου 2018 στο Ξενοδοχείο Grand Serai με θέμα: «Γηριατρική Ευπάθεια και Άνοια: Δύο
σύνδρομα με σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων”, η οποία
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης “Advantage”.
Βασικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο…
κ. Παππάς Ευάγγελος, Δρ. Ψυχίατρος και η κα
Κούλα Μαρία-Λαμπρινή, Ψυχολόγος.
Ο εποικοδομητικός διάλογος ανάμεσα στους ομιλητές και τους παρευρισκόμενους ανέδειξε
τη σημαντικότητα του θέματος, θέτοντας ως προτεραιότητα την πρόληψη των δύο αυτών
γηριατρικών συνδρόμων, καθώς επίσης και θέματα που σχετίζονται με τον ρόλο των φροντιστών
και τις επιπτώσεις στους ιδίους που επιφέρει η εντατική φροντίδα των ασθενών που πάσχουν από
άνοια. Εξίσου σημαντική αναδείχθηκε και η αναγκαιότητα προγραμμάτων θεραπευτικής
γυμναστικής και ευαισθητοποίησης σε θέματα που σχετίζονται με τη σωστή διατροφή στο πλαίσιο
της υγιούς γήρανσης.
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ., ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, τα μέλη και οι εργαζόμενοι της
Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π. αισθάνονται την ανάγκη να
ευχαριστήσουν όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους και την ενεργή συμμετοχή τουςΚοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!