Από  το Πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίθηκε και λειτουργεί ήδη με έδρα την Αθήνα και σύντομα παράρτημα στη Ζίτσα πολιτιστικός φορέας με την επωνυμία Σύλλογος Φίλων Πινακοθήκης Χαρακτικής «Κώστας Μαλάμος».
Η  Δημοτική Πινακοθήκη Ζίτσας αποτελεί δωρεά της πλούσιας συλλογής έργων επωνύμων καλλιτεχνών (ζωγράφων και χαρακτών) του Ζιτσιώτη  νεοέλληνα ζωγράφου Κώστα Μαλάμου.
Σκοπός του Συλλόγου είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης στο έργο της Πινακοθήκης και την εξασφάλιση της πληρέστερης…
δυνατής ικανοποίησης των επιστημονικών, πνευματικών, μορφωτικών και εκπολιτιστικών αναγκών. Επίσης, η συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς και η συμβολή στην εξεύρεση τρόπων ορθότερης αντιμετώπισης λειτουργικών γενικά αναγκών, ο εμπλουτισμός της με νέα έργα και η συντήρηση των ήδη υπαρχόντων καθώς και η προβολή της ως φορέας πολιτισμού και παιδείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου καλεί όλους  τους «όπου γης» Ζιτσιώτες και ευρύτερα Ηπειρώτες, τους εικαστικούς, φιλότεχνους και λόγιους, τους με κάθε έννοια εικαστικούς δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς να συμβάλουν με την συμμετοχή τους στον Σύλλογο με στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Πινακοθήκης και τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων της.
Δ/νση Συλλόγου: Ξενοκράτους 7, Αθήνα T.K. 106 75, Tηλ. Επικοινωνίας: 6976834658, e-mail: [email protected] 
Δ/νση Παραρτήματος: Ζίτσα Ιωαννίνων, Τηλ. Πινακοθήκης: 26580 22810, e-mail: [email protected]
Αποστολή συνδρομών μέσω ταχυδρομικής επιταγής στη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του Συλλόγου, Ξενοκράτους 7, Αθήνα T.K. 106 75 και στο όνομα της προέδρου, Φωτεινή Πανοπούλου.
Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος:   Έφη  Μαλάμου – Πανοπούλου
Αντιπρόεδρος: Λάμπρος Δρόσος
Γενική Γραμματέας: Χριστίνα  Πανοπούλου
Τα μέλη: Ρένα Ανούση-Ηλία – Χαράκτρια , Δημήτρης Παυλόπουλος – Αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!