Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας συναντήθηκε το Σάββατο 3
Οκτωβρίου 2020, με τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής “Ομάδας Πρωτοβουλίας Πολιτών
για την αξιοποίηση της Λίμνης Πουρναρίου και της Παραλίμνιας Ζώνης”, που μπόρεσαν να
παρευρεθούν,και συγκεκριμένα με τις κυρίες Αναγνωστάκη Σοφία και Καρανάτση Αγγελική,
και τους κυρίους Αποστόλη Κόκκινο και Γιάννη Σπύρου, και συζήτησαν το αίτημα των
κατοίκων των παραλίμνιων κοινοτήτων για την ανάπτυξη ενός συνόλου δραστηριοτήτων στην… περιοχή αυτή.
Στην συνάντηση, τα μέλη της Ομάδας Πρωτοβουλίας τόνισαν ότι για την περιοχή αυτή
εδώ και 40 και πλέον έτη, παρά τις όποιες συζητήσεις, δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική
προσπάθεια αξιοποίησής της, παρά την θέληση και την προσδοκία των κατοίκων της, αλλά και
των πολιτών της ευρύτερης περιοχής της περιφερειακής ενότητας Άρτας.
Επιπλέον επεσήμαναν την ανάγκη προώθησης του έργου αυτού με έργα υποδομής, για
την αναβάθμιση της προσπελασιμότητας κι εξασφάλιση της προσβασιμότητας στην
παραλίμνια περιοχή, με τον σχεδιασμό παραλίμνιου δρόμου, όπου αυτό είναι εφικτό, με
βελτιώσεις των υφιστάμενων οδών, χάραξη νέων και κάθετων οδών για σύνδεση με το
υπάρχον δίκτυο.
Παράλληλα, προτείνουν τον προγραμματισμό δράσεων για την προώθηση του
εναλλακτικού τουρισμού, για την ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος , για
την καλύτερη διαχείριση των παραγωγικών πόρων της περιοχής, για την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων ορεινού τουρισμού αλλά και γενικότερα αθλητικών δραστηριοτήτων στους
χώρους της λίμνης και την παραλίμνια περιοχή.
Επίσης τόνισαν ότι και ο αγροδιατροφικός τομέας θα ενισχυθεί, με παράλληλα κίνητρα
για τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής δραστηριότητας και συσχέτισή του με άλλους τομείς του
δευτερογενή και τριτογενή τομέα, όπως η αναδιάρθρωση καλλιεργειών και ενίσχυση της
βιολογικής καλλιέργειας, η αναβάθμιση της κτηνοτροφίας , η μελισσοκομική παραγωγή, η
μεταποίηση προϊόντων κλπ.
Ο κ. Γκόκας , από την πλευρά του ,ανέφερε ότι η πρωτοβουλία αυτή των πολιτών της
ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Πουρναρίου είναι ιδιαίτερα θετική.
Υπογράμμισε την αναγκαιότητα ενός τέτοιου έργου για την περιοχή της Άρτας , και
επεσήμανε ότι απαιτείται η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης Μελέτης για το σχεδιασμό και τη
δρομολόγηση αυτού του έργου. Η Μελέτη αυτή πρέπει να χαράξει τους κατευθυντήριους
άξονες για συγκεκριμένα έργα υποδομής και δράσεις, που σταδιακά θα υλοποιήσουν και θα
ολοκληρώσουν την αξιοποίηση της Λίμνης Πουρναρίου και της Παραλίμνιας Περιοχής.

Το έργο αυτό τόνισε, αποτελεί επιπλέον και μια υποχρέωση της πολιτείας προς τους
κατοίκους της περιοχής αυτής, δεδομένων των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από
την κατασκευή του φράγματος Πουρναρίου, για τις οποίες μέχρι σήμερα η Πολιτεία και οι
φορείς της δεν έχουν ανταποκριθεί.
Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη συνεννόησης και συνεργασίας όλων των φορέων σε
τοπικό, περιφερειακό αλλά και κεντρικό επίπεδο, με σκοπό την εκπόνηση αυτού του
ολοκληρωμένου σχεδίου ανάδειξης, διαχείρισης και ανάπτυξης, της ευρύτερης περιοχής της
Λίμνης Πουρναρίου.
Τέλος, δεσμεύθηκε για την συμμετοχή του στην προσπάθεια για το σκοπό αυτό, με κάθε
δυνατότητα από την πλευρά του, αλλά και για την συνεχή του επικοινωνία με την Ομάδα
Πρωτοβουλίας για την ανάδειξη και τη στήριξη των δράσεων τους και των πρωτοβουλιών τους

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!