Με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε τη δημοπράτηση έργου για την «Επισκευή…
φράγματος Βοϊδομάτη αρδευτικού έργου Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού 30.000,00 €.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!