Υπεραμύνεται το υπουργείο Παιδείας τις προωθούμενες συγχωνεύσεις σχολίων, σημειώνοντας πως ο σχεδιασμός γίνεται με αυστηρώς παιδαγωγικά κριτήρια και υπηρετώντας το μαθητή και την εκπαιδευτική κοινότητα.Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «βασικοί στόχοι του εγχειρήματος είναι η ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ο εξορθολογισμός στη διασπορά των σχολικών μονάδων και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, ώστε να διευκολύνεται και να υποστηρίζεται η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας για όλους τους μαθητές της επικράτειας».
Στη συνέχεια, το υπουργείο Παιδείας αναφέρεται αναλυτικά στα οφέλη που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις, αλλά και στα κριτήρια επιλογής και εξαίρεσης των σχολικών μονάδων από τις συνενώσεις.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!