Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος δημοσίευσε στοιχεία με τις συχνότητες τροχαίων ατυχημάτων ανά νομό της χώρας. Μέσα από τα χρήσιμα αυτά δεδομένα προκύπτουν οι περισσότερο ασφαλείς και οι περισσότερο επικίνδυνοι για οδήγηση νομοί της χώρας. Στην Ήπειρο, οι πιο ασφαλείς νομοί είναι ο Νομός Πρέβεζας με…
δείκτη ατυχημάτων: 4,82 και ακολουθεί ο Νομός Άρτας με δείκτη ατυχμάτων: 4,93. Στον αντιποδα, οι πιο επικίνδυνοι για οδήγηση νομοί της Ηπείρου είναι οι νομοί Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας με δείκτη ατυχημάτων: 5,66. Πανελλαδικά οι πιο ασφαλείς νομοί με δείκτη ατυχημάτων χαμηλότερο του 4, είναι οι νομοί: Σάμου 3,09, Ροδόπης 3,69, Καρδίτσας 3,87 και Λέσβου 3,91. Αντίστοιχα, οι πιο επικίνδυνοι νομοί με δείκτη ατυχημάτων μεγαλύτερο του 6 είναι οι νομοί: Ηρακλείου 6,39, Θεσσαλονίκης 7,44, Αχαΐας 7,45 και Αττικής 8,58. Μελετώντας τα δεδομένα της σχετικης έρευνας, αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα, είναι πως η κατάταξη δεν διαφοροποιείται σημαντικά από χρόνο σε χρόνο και αυτό γιατί παράγοντες που την επηρεάζουν είναι η κατάσταση του οδικού δικτύου, το κλίμα που δυσκολεύει ή διευκολύνει την οδήγηση, καθώς και η πυκνότητα της κυκλοφοριακής κίνησης. Παράγοντες δηλαδή που δεν μεταβάλλονται ιδιαίτερα από έτος σε έτος. Ενδιαφέρον πάντως θα έχει να δούμε αν τα στοιχεία του 2017 θα επηρεαστούν θετικά από τους νέους και ασφαλέστερους μεγάλους οδικούς άξονες που τέθηκαν σε λειτουργία για πρώτη φορά μέσα στο έτος.
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!