Σε μια Δημόσια Εκπαίδευση μαστιζόμενη από υποχρηματοδότηση και αποστερημένη από πολιτικές ενίσχυσής της, προβάλλεται η «αριστεία» των Προτύπων σχολείων, που οδηγεί στην ακόμα μεγαλύτερη διαφοροποίηση στην εκπαίδευση. Η κυβέρνηση προωθεί τη λεγόμενη Αριστεία σε αντίθεση με την αναγκαιότητα της εποχής μας, που είναι η ενιαία, καθολική, δημόσια και δωρεάν
παιδεία, που θα εξυψώνει το μορφωτικό επίπεδο του λαού μας. Το αντιδραστικό …
πλαίσιο λειτουργίας που θεσμοθετείται θα διαχυθεί συνολικά στην Εκπαίδευση και θα λειτουργήσει «πειραματικά» για την εφαρμογή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας.
Αυξάνει τον αριθμό   των προτύπων με στόχο ένα σχολείο αριστείας σε κάθε περιοχή. Έτσι δημιουργεί συνειδητά ένα νέο τοπίο στην Εκπαίδευση με σχολεία Α και Β (ή άλλες κατηγορίες), με καθηγητές πολλών ταχυτήτων και ανταγωνισμό σχολικών μονάδων και καθηγητών – «με πολλά προσόντα» – με δημιουργία συνείδησης ΕΛΙΤ από την παιδική ηλικία.
Με βάση την εξωτερική και από το 21 και την εσωτερική  αξιολόγηση με την εποπτεία των Συμβούλων, ΥΠΑΙΘ, ΙΕΠ, ΑΔΙΠΔΔΕ, θα οδηγήσει σε ένα τοπίο με ανασφάλεια, κατηγοριοποίησης Σχολείων και Εκπαιδευτικών, με χαμηλές δημόσιες δαπάνες και κυρίως τον έλεγχο των καθηγητών  που υποδεικνύεται ως ο κύριος στόχος.
Έτσι το κράτος μεταφέρει τις ευθύνες του στους Εκπαιδευτικούς και προδιαγράφεται το μέλλον του σχολείου ανάλογα με τις επιδόσεις του.
Η ΕΛΜΕ-Ι, είναι κάθετα αντίθετη με αυτές τις πρακτικές.
Είμαστε αντίθετοι στην μετατροπή του ΓΕ.Λ. Ζωσιμαίας σε Πρότυπο Λύκειο και καταγγέλλουμε, αυτή την ενέργεια δημιουργίας νέου τύπου σχολικής μονάδας, με απώτερο σκοπό την κατάργηση της
σχολικής μονάδας και την κατάργηση των οργανικών θέσεων συναδέλφων που υπηρετούν σε αυτή.
Καλούμε τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων καθώς και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ηπείρου να εκφράσουν άμεσα την θέση τους, ώστε η εκπαιδευτική κοινότητα να γνωρίζει αν συμφωνούν ή όχι με την δημιουργία Πρότυπου Λυκείου στην Πόλη μας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!