«Φρένο» στους ανεξέλεγκτους δανεισμούς των δήμων και τα χρέη που τους ταλανίζουν επιχειρεί να βάλει ο «Καλλικράτης» μέσω ενός τριμελούς συμβουλίου που θα ελέγχει τα οικονομικά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.«Πρόκειται για μια τρόικα για τους ΟΤΑ που θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της αυτοδιοίκησης, ένα στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικών και έναν εκπρόσωπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου», εξηγεί ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Γιάννης Καραβοκύρης.Έργο της «τρόικας» θα είναι να διαπιστώνει αν ένας Δήμος πρέπει να τεθεί υπό οικονομική επιτήρηση, αν πρέπει να μπει φρένο στα δάνεια που συνάπτει, αν έχει δανειοληπτική ικανότητα και με ποιους όρους είναι εφικτή η λήψη ενός δανείου.Στο ίδιο μήκος κύματος, ο «Καλλικράτης» φέρνει και μία ακόμη αλλαγή, τον έλεγχο επί των εσόδων των ΟΤΑ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!