Συνεδριάζει στην Παραμυθιά στις 16 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την …
ανάθεση του έργου : «KΤΙΡΙΟ BOYΛΓΑΡΗ: Κτιριακή αποκατάσταση – περιβάλλων χώρος», Υποέργο 2 της πράξης με τίτλο «ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ : Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης».
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «Βελτιώσεις Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σουλίου».
Έγκριση 1ου Α.Π του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ».
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ».
 Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση : «ΜΟΛΑ» Κοινότητας Καρβουναρίου.
Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στην Κοινότητα Καρβουναρίου.
Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση : «ΤΖΕΜΟ » Κοινότητας Σκανδάλου.
Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση : « ΓΚΕΛΟΥΖΗ» Κοινότητας Σκανδάλου.
Αποδοχή δωρεάς από το κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
 Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού οικ. έτους 2020 για κάλυψη δαπανών εκδηλώσεων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!