Από την πλευρά της Ψυχιατρικής κλινικής του ΠΓΝΙ γίνεται προσπάθεια να προσαρτήσει στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το Κέντρο Ψυχικής Υγείας που τα τελευταία τριάντα (30) χρόνια !!!
λειτουργεί υπό την αιγίδα του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα». Η προσπάθειά της πριν από 2 χρόνια έγινε
αντιληπτή και αποτράπηκε με δημόσια παρέμβαση και του συλλόγου εργαζομένων. Δυστυχώς οι
Διοικούντες στο παρελθόν δεν φρόντισαν να συμπεριληφθεί στον Οργανισμό του Νοσοκομείου μας το
Κέντρο Ψυχικής Υγείας κάτι που πιθανόν έγινε ώστε το… Κέντρο ψυχικής Υγείας να είναι «στον αέρα».
Ακολούθησαν και άλλες προσπάθειες με αποκορύφωμα την τελευταία απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων , να υπαχθεί το Κέντρο Ψυχικής Υγείας στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική
κλινική, η οποία ελήφθη χωρίς καν να γνωστοποιηθεί στους υπεύθυνους γιατρούς του ψυχιατρικού τομέα
του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» .
Μάλιστα απέστειλε την απόφαση αυτή προς υπογραφή στο Υπουργείο.
Το Κ.Ψ.Υ. λειτουργεί 30 χρόνια με τη Διοικητική και Επιστημονική ευθύνη του Χατζηκώστα, όλο το
προσωπικό του ανήκει στο Χατζηκώστα, τα λειτουργικά του έξοδα επιβαρύνουν το Χατζηκώστα και είναι
τμήμα του δικτύου Υπηρεσιών του Ψυχιατρικού Τομέα του Χατζηκώστα.
Από την άλλη πλευρά υπό την ευθύνη της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής από το 2008 λειτουργεί
το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων. Γεννιούνται λοιπόν μια σειρά ερωτήματα: 

1. Από πού προκύπτει να παίρνονται αποφάσεις από κάποιο όργανο (η σύγκλητος του
Πανεπιστημίου), που καμιά σχέση δεν έχει με το Γ.Ν.Ι. «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» για το τμήμα του, όταν
μάλιστα ανήκουν σε διαφορετικά υπουργεία χωρίς την άποψη του Γ.Ν.Ι. «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»; 

2. Γιατί στο παρελθόν το Κέντρο ψυχικής υγείας δεν εντάχθηκε στον οργανισμό του νοσοκομείου
ενώ λειτουργούσε υπό την αιγίδα του; 
3. Ποιοι λόγοι επιβάλλουν την τροποποίηση της λειτουργίας του Κ.Ψ.Υ. ; 
4. Γιατί δεν ενημερώθηκαν οι γιατροί και το προσωπικό; 
5. Δηλαδή τα τελευταία τριάντα (30) χρόνια το Κ.Ψ.Υ. λειτουργεί παρανόμως ; και αν ναι ποιοι
ευθύνονται ;
 Σε καμία περίπτωση να μην βιαστούν να μιλήσουν κάποιοι για «εμφύλιο πόλεμο» μεταξύ των δύο
Νοσοκομείων της πόλης μας , τουλάχιστον από πλευρά μας δεν ισχύει κάτι τέτοιο .
Καλούμε την Διοίκηση του νοσοκομείου και το Δ.Σ. να συμπαραταχθεί με τις προσπάθειές μας για να
μην αλλάξει ο υπάρχον τρόπος λειτουργίας του Κ.Ψ.Υ. .
Καλούμε τον λαό των Ιωαννίνων να στηρίξει το Ιστορικό νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα» , που τόσα έχει
προσφέρει και συνεχίζει στην Δημόσια Υγεία.
Το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων, είναι σταθερά αντίθετο στην τροποποίηση της λειτουργίας του Κ.Ψ.Υ.
Πάγια θέση μας είναι η παροχή δωρεάν δημόσιας υγείας και δεν θα μπορούσε να διαφέρει και στην
Ψυχική Υγεία .
Είμαστε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια μείωσης της λειτουργίας του Νοσοκομείου.
Απαιτούμε την άμεση πρόσληψη Ιατρικού, Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού για την ενίσχυση του
Νοσοκομείου .
Παλεύουμε για Δωρεάν, υψηλού επιπέδου Δημόσια Υγεία για όλους

.

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΝΙ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!