Την Τρίτη 23/01/2018 πραγματοποιήθηκαν σε άριστο κλίμα, οι Εκλογές για την ανάδειξη των Εκ-
προσώπων των Εργαζομένων στο συνέδριο της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε κάθε ένα από τους Εργαζομένους του Π.Γ.Ν.Ι., για τη μεγάλη συμμετοχή
στην εκλογική διαδικασία (η συμμετοχή έφθασε κοντά στο 75%). Η συμμετοχή αυτή, αποτελεί την…
καλύτερη
ίσως απόδειξη, ότι παρ’ όλες τις συγκυρίες και την δικαιολογημένη απαισιοδοξία όλων μας, από τα όσα συμ-
βαίνουν στη χώρα μας και την Ε.Ε., οι Εργαζόμενοι του Π.Γ.Ν.Ι. συνεχίζουν να δηλώνουν δυναμικά
«παρόντες» …
Η Δ.Α.Κ.Ε. Π.Γ.Ν.Ι. οφείλει και ένα επιπλέον «ευχαριστώ» σ’ αυτούς, για την εμπιστοσύνη με την
οποία συνεχίζουν να την περιβάλλουν, αφού για μια ακόμη φορά την ανέδειξαν σε πρώτη δύναμη στο Νο-
σοκομείο, ανεβάζοντας σημαντικά – σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές του 2016 – τα εκλογικά της
ποσοστά κατά +25,3%!.
Επιπλέον εκφράζουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας και προς όλους εκείνους που εργάστηκαν συ-
στηματικά και ακούραστα, για το αποτέλεσμα αυτό, στηρίζοντας έμπρακτα τη Δημοκρατική παράταξη.
Τα αποτελέσματα των Εκλογών έχουν ως εξής:
α
α Παράταξη %(*) Ψήφοι Εκπρόσωποι
(*) ποσοστό
επί των εγκύ-
ρων ψηφοδελ-
τίων
1. Δ.Α.Κ.Ε. Π.Γ.Ν.Ι. 49,58 467 10
2. ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – Συνεργαζόμενοι 17,62 166 4
3. Ε.Α.Μ.Υ.(Π.Α.Μ.Ε.) Π.Γ.Ν.Ι. 16,88 159 3
4. ΔΗΜ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΔΗ.ΣΥ.) 13,37 126 3
5. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ» 2,55 24 –
6. Λευκά 29 –
7. Άκυρα 8 –
ΣΥΝΟΛΟ = 979
Αναλυτικά εκλέγονται:
α) με τη Δ.Α.Κ.Ε. Π.Γ.Ν.Ι.
1) Φλούδας Γεώργιος με 359 ψήφους
2) Ζήκα Γιολάντα με 175 ψήφους
3) Αγγέλης Νικόλαος με 162 ψήφους
4) Φωτίου Άρης με147 ψήφους
5) Δαβής Παναγιώτης με 138 ψήφους
6) Λούκα Παρασκευή με 134 ψήφους
7) Καλαμίδας Κων/νος με 121 ψήφους
8) Μασούρας Κων/νος με 114 ψήφους
9) Ρούβαλης Χρήστος με 111ψήφους
10) Κιτσώνα Βασιλική με 92 ψήφους
β) με την ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
1) Τζιάλλας Δημήτριος με 121 ψήφους
2) Οικονόμου Μαργαρίτα με 85 ψήφους
3) Νίνης Δημήτριος με 79 ψήφους
4) Σταύρου Κων/νος με 63 ψήφους.
γ) με το Ε.Α.Μ.Υ. (Π.Α.Μ.Ε.) Π.Γ.Ν.Ι.
1) Πρέντζας Γιώργος με 108 ψήφους
2) Γκούμας Βαγγέλης με 80 ψήφους
3) Φατούρου Μαρία με 62 ψήφους
δ) με τη ΔΗ.ΣΥ.
1) Γιωτόπουλος Χρήστος με 91 ψήφους
2) Μπουρομήτρου Μαρία με 69 ψήφους
3) Σαφαρίκας Λεωνίδας με 58 ψήφους
-2-
Η Δ.Α.Κ.Ε. Π.Γ.Ν.Ι. υπογραμμίζει ότι θα συνεχίζει να μάχεται – όπως αποδεδειγμένα έπραξε και όλα
τα προηγούμενα χρόνια – τόσο για τον Εργαζόμενο και τα δικαιώματά του, όσο και για κάθε πολίτη που
προσέρχεται στο Νοσοκομείο μας και ζητά πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας.
Ιδιαίτερα στις μέρες μας που οι Εργαζόμενοι βρίσκονται στο «στόχαστρο» μιας πρωτοφανούς και
άνευ προηγουμένου επίθεσης, και που ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας στην παροχή Υπηρεσιών Υγείας
βρίσκεται υπό αίρεση, η υποχρέωσή μας να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις είναι πλέον αδήριτη και
επιτακτική.
Πρέπει λοιπόν όλοι οι Εργαζόμενοι ενωμένοι, να δίνουμε ένα ηχηρό «παρών» στα καθημερινά δρώ-
μενα του Νοσοκομείου, και να αντισταθούμε στις εφαρμοζόμενες πολιτικές που μας έχουν εξουθενώσει, και
συστηματικά επιδιώκουν να περικόψουν ακόμη περισσότερο το ήδη χαμηλό εισόδημά μας και καταστρατη-
γούν ακόμη και αυτά τα κεκτημένα δικαιώματά μας, αλλά και που οδηγούν στην στυγνή εμπορευματοποίηση
της Υγείας.
Για τη Δ.Α.Κ.Ε. Π.Γ.Ν.Ι

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!