Με ερώτησή και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο βουλευτής Ιωαννίνων Χρήστος Μαντάς και επτά ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θίγουν το θέμα της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας πανεπιστημιακών πτυχίων μέσω φοίτησης σε Κολλέγιο.Όπως αναφέρεται και στην ερώτηση, το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), (ΦΕΚ 527/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.-18.11.2012), είναι αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων αναγνώρισης τόσο επαγγελματικών προσόντων όσο και επαγγελματικής ισοδυναμίας.Η σπουδή των μνημονιακών κυβερνήσεων όμως να αναγνωρίσει τα ιδιωτικά Κολλέγια ως ισότιμους φορείς επαγγελματικών δικαιωμάτων με τα Ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι χαοτική: εκατοντάδες αιτήσεις εκκρεμούν προς αναγνώριση καθώς η διαδικασία βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα.πειδή σε αντίθεση με τον ΔΟΑΤΑΠ που αναγνωρίζει τα πτυχία διαδοχικά, το ΣΑΕΠ δύναται να αναγνωρίσει Μεταπτυχιακά Διπλώματα Εξειδίκευσης  χωρίς να έχει αναγνωρίσει βασικό πτυχίο Επειδή προκύπτουν προβλήματα όταν το

πρώτο πτυχίο, το όποιο για την ελληνική νομοθεσία αποτελεί προσόν διορισμού, δεν αναγνωρίζεται και ο πολίτης παραπλανάται νομίζοντας ότι αναγνωρίζοντας ένα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης μπορεί να βγάλει στη συνεχεία αδεία άσκησης επαγγέλματος ή να διοριστεί Επειδή η διαδικασία είναι δυσλειτουργική και χρονοβόρα, δεδομένου του αριθμού των αιτήσεων και η δοσοληψία ανάμεσα στους επιστήμονες που «χρεώνονται» τις αιτήσεις μπορεί να είναι πηγή διαφθοράς Επειδή οι αδιαφανείς διαδικασίες πιστοποίησης επαγγελματικής ισοδυναμίας μετά από
κτήση πτυχίων που προέρχονται από Ιδιωτικά Κολέγια απαξιώνουν ακόμα περισσότερο το ρόλο και το πτυχίο των Ελληνικών Δημόσιων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Πότε συνεδρίασε τελευταία φορά σε ολομέλεια το ΣΑΕΠ και με ποια θέματα ημερήσιας διάταξης;
2. Μπορεί το Υπουργείο να δεσμευτεί ότι δεν θα δώσει τη δυνατότητα στο ΣΑΕΠ να αναγνωρίζει τίτλους προερχόμενους από κολλέγια που συνεργάζονται με παρόχους εκτός Ε.Ε, π.χ. Αμερικάνικα Πανεπιστήμια (Indianapolis, ALBA, Deree, κτλ) κάτι το οποίο θα αποτελούσε παράβαση της Κοινοτικής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ;
Σε συνέχεια των ανωτέρω, αιτούμεθα: 
1. Την κατάθεση του κανονισμού λειτουργίας του ΣΑΕΠ. 
2. Την υπουργική απόφαση που ορίζει τη διαδικασία των εξετάσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!