Παρουσία του Γενικού γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και του διοικητή της 6ης ΥΠΕ πραγματοποιήθηκε η έναρξη του πρώτου πανελλήνιου συνεδρίου για την δημόσια υγεία. Τόσο ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου όσο και ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής…
περιφέρειας αναφέρθηκαν στην σημασία του νοσηλευτή αλλά και στην ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης τους. Το συνέδριο είχε πάνω απο 800 συνέδρους και βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι δυο άντρες αναφέρθηκαν στις ΤΟΜΥ αλλά και στον προσωπικό γιατρό που φαίνεται να κερδίζει έδαφος χωρίς όμως ακόμη να έχει εδραιωθεί αφού δεν έχουν καλυφθεί όλες οι ανοικτές θέσεις. Ωστόσο, το υπουργείο φαίνεται έτοιμο να προωθήσει το θεσμό και να τον ενισχύσει.
  

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!