Λόγω των πρόσφατων εργασιών στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα επί της οδού Βενιζέλου στον πεζόδρομο, θεωρήθηκε αναγκαία η αναφορά σε κάποια σημεία που κρίνονται απαραίτητα προς τήρηση ώστε να εξασφαλιστεί ο ήδη υπάρχων βιοκλιματικός σχεδιασμός, αλλά και η αισθητική ποιότητα της περιοχής.Πιο συγκεκριμένα:Οι εργασίες αποξήλωσης που γίνονται καταργώντας τη νησίδα πρασίνου στον πεζόδρομο, χωρίς μάλιστα να έχει ξεκαθαριστεί βάσει μελέτης η αποκατάστασή της, θα επιφέρουν αλλαγές που θα επηρεάσουν το μικροκλίμα και την αισθητική της περιοχής.Είναι γνωστό ότι η βλάστηση αποφέρει οφέλη, τόσο σε επίπεδο μικροκλίματος, όσο και οικονομίας αλλά και κοινωνικής ζωής γενικότερα.Το μικροκλίμα μέσω της βλάστησης ωφελείται με την παραγωγή οξυγόνου, την προστασία από τον άνεμο και τη σκόνη, τον περιορισμό του φαινομένου αστικής θερμικής νησίδας, αλλά και τη μείωση και απορρόφηση των θορύβων της πόλης.Επίσης, λόγω σχετικής θερμικής σταθερότητας εξοικονομείται ενέργεια, ενώ ακόμη και η αξία της γης επηρεάζεται από τις γενικές συνθήκες και την αισθητική, η οποία με τη σειρά της έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητα των κατοίκων ή ακόμη και στον τουρισμό.Ζητάμε, ως Σύλλογοι αλλά και ως , δημότες της περιοχής, την άρτια αποκατάστασή της και την τήρηση του προϋπάρχοντος βιοκλιματικού της σχεδιασμού, η οποία θα
εξασφαλιστεί με την εκ νέου φύτευση δέντρων και λοιπών φυτών, αποφεύγοντας έτσι την αποδεδειγμένος ολέθρια για τις πόλεις τσιμεντοποίηση.Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας για τα στοιχεία της μελέτης παρεμβάσεων εάν αυτή υπάρχει, για το πόρισμα της αρχιτεκτονικής επιτροπής εάν έχει συνεδριάσει επί του θέματος, για το είδος των στοιχείων παρέμβασης που θα περιλαμβάνει κ.ο.κ., επισημαίνοντας σας ότι οι σύλλογοί μας θα βρίσκονται στη διάθεσή σας να βοηθήσουν και να μοιραστούν τις γνώσεις τους μαζί σας, όποτε αυτό ζητηθεί, ώστε να καταφέρουμε όλοι μαζί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.Επειδή έχουν ήδη γίνει αρκετά λάθη στην πόλη κατά το παρελθόν και επειδή θα πρέπει κάποια στιγμή να αποκτήσει την ποιότητα που της αρμόζει στο περιβάλλον στο οποίο ανήκει, ας αποφύγουμε περαιτέρω ανάρμοστες, πρόχειρες παρεμβάσεις που θα υποβαθμίσουν κι άλλο την περιοχή και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχαιολογικών Χώρων Ν.Θεσπρωτίας,
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων δ ιπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών- Τμήμα Θεσπρωτίας,
Σύλλογος Γεωπόνων Ν.Θεσπρωτίας

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!