Επιχείρηση στο χώρο της εστίασης αναζητά λογιστή με τουλάχιστον τρία έτη προϋπηρεσία σε τήρηση βιβλίων τρίτης κατηγορίας και γνώση ηλεκτρονικών ….
συστημάτων μηχανογράφησης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail [email protected]

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!