Σήμερα Πέμπτη 17
Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα 

 Το Νομαρχιακό Τμήμα Ιωαννίνων της ΑΔΕΔΥ αφού έλαβε υπόψη του τις αποφάσεις της ΕΛΜΕ και
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στηρίζει το Πανεκπαιδευτικό
συλλαλητήριο που διοργανώνεται την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, ώρα 7 το απόγευμα, στην Περιφέρεια
Ηπείρου και καλεί τους εργαζόμενους του Δημοσίου  να δώσουν μαζικά το «παρών» στη
συγκέντρωση.
Αιτήματα της κινητοποίησης είναι: 
  Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.
  Μείωση μαθητών ανά τμήμα ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις, με ανώτατο
όριο τους 15 μαθητές. 
 Εξασφάλιση απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού και σχολικών αιθουσών για τη
λειτουργία τμημάτων με μειωμένο αριθμό μαθητών. 
 Β΄ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών άμεσα για την κάλυψη όλων των λειτουργικών
κενών. 
 Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες
  Να δοθεί δωρεάν ο αναγκαίος αριθμός κατάλληλων μασκών σε καθημερινή βάση σε
μαθητές και εκπαιδευτικούς, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό.
  Διενέργεια δωρεάν επαναλαμβανόμενων τεστ για το σύνολο της εκπαιδευτικής
κοινότητας. 
 Έκτακτη κρατική χρηματοδότηση στην εκπαίδευση και οικονομική επιχορήγηση στις
σχολικές επιτροπές 
 Κατάργηση κάθε νομοθετικής διάταξης που επιτρέπει κάμερα στα σχολεία και on – line
μετάδοση των μαθημάτων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!