Γράφει ο Γιάννης Καραγιάννης

Ο Προϋπολογισμός του 2021 που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή
στιγματίζεται από την υγειονομική και οικονομική κρίση, χωρίς να αφήνει
περιθώρια αισιοδοξίας για ανάπτυξη και βελτίωση οικονομικών δεικτών το
επόμενο διάστημα.
Μετά από τέσσερις αναθεωρήσεις εντός του 2020, η μείωση του ΑΕΠ
αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον το 10,5% το 2020, μεγαλύτερη κατά 40% από
τον Κοινοτικό μέσο όρο. Η πρόβλεψη για ανάκαμψη το 2021 περιορίζεται στο
4,8%, μέγεθος που στηρίζεται σε μη ρεαλιστικές παραδοχές.
Όλα δείχνουν ότι η χώρα θα …οδηγηθεί σε ακόμη δυσμενέστερα
αποτελέσματα όσον αφορά το πρωτογενές έλλειμμα και σε νέα επώδυνα μέτρα τα
οποία θα περιορίσουν περαιτέρω την ανάκαμψη. 

Σύμφωνα με τον
προϋπολογισμό του 2021, ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων θα αυξηθεί
το 2021 κατά 32,1%, ενώ τα έσοδα από ΦΠΑ κατά 16,4%, έναντι του 2020. Με τη
φορολογική της πολιτική η κυβέρνηση βάζει στο στόχαστρό τους μισθωτούς, το
λαϊκό εισόδημα και του μικρομεσαίους.
Στον Προϋπολογισμό του 2021 προβλέπεται μείωση δαπανών των
Υπουργείων Υγείας και Εργασίας- Κοινωνικών Υποθέσεων, που φέρουν το κύριο
βάρος αντιμετώπισης των άμεσων συνεπειών της υγειονομικής κρίσης, κατά 562
και 2.280 εκατ. ευρώ αντίστοιχα!
Με τον Προϋπολογισμό της νέας χρονιάς θα ασκηθεί περιοριστική
δημοσιονομική πολιτική σε μια εποχή που η χώρα χρειάζεται ακριβώς το αντίθετο.
Μείωση φόρων και αύξηση των δημόσιων δαπανών για να μειωθεί η ανεργία, να
ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, να ανακάμψει η οικονομία και να στηριχθεί το
δημόσιο σύστημα υγείας και οι υποδομές. 
Η αναθεώρηση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ που ενσωματώνει ο
Προϋπολογισμός μεταβάλλει προς το χειρότερο την εικόνα της Ελληνικής
οικονομίας για την περίοδο 2010-19. Η ύφεση είναι μεγαλύτερη και η ανάκαμψη,
μετά το 2017, ασθενέστερη. Η συμβολή στην ανάκαμψη των επενδύσεων και του
εξωτερικού τομέα της οικονομίας πολύ μικρότερη.
Τέλος, επιβεβαιώνεται με έμφαση η χρεωκοπία του ελληνικού αναπτυξιακού
προτύπου και η επείγουσα ανάγκη η χώρα να υιοθετήσει διαφορετικές πολιτικές
με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!