Το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας εκφράζει τις ευχαριστίες του στην οικογένεια του Παναγιώτη Νικολόπουλου και τους φίλους της εκλιπούσης Δήμητρας Καστάνη, για την δωρεά ενός σύγχρονου ηλεκτροκαρδιογράφου για τις …
ανάγκες της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!