Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσέφυγε η «Συμμαχία Πολιτών» του Δήμου Ζίτσας προκειμένου να κινηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι διαδικασίες για την προστασία του Καλαμά από τη ρύπανση (λύματα, φυτοφάρμακα αλλά κυρίως βιομηχανικά απόβλητα).Οπως σημειώνεται στην αναφορά του κ. Χρυσόστομου Βούζα, ως εκπροσώπου της αυτοδιοικητικής παρατάξεως του Δήμου Ζίτσας Νομού Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, Ελλάδος με την επωνυμία «Συμμαχία Πολιτών» «ο Καλαμάς υφίσταται πιέσεις από πηγές ρύπανσης στον Ν Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Οι σημαντικότερες πηγές ρύπανσης προέρχονται από την κτηνοτροφία και τη γεωργία και επισημαίνονται οι τιμές υπολειμμάτων βιοκτόνων, που έχουν ανιχνευτεί. Επισημαίνεται το αυξημένο μικροβιολογικό φορτίο που προέρχεται από λύματα οικισμών, και επεισόδια χημικής ρύπανσης, που προέρχονται από την μεταποιητική βιομηχανία».Την αναφορά – προσφυγή στο ευρωκοινοβούλιο που εκρίθη αναγκαία δεδομένου ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής έχει αδρανήσει επί σειρά ετών για την προστασία του ποταμού και την διασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής συνέταξαν οι κ. κ. Δημήτριος Δήμος, Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω και Θεόδωρος Καρακίτσιος, ΔΝ, Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω και η κυρία Αναστασία Βαρδακαστάνη Δικηγόρος.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!