Την αποδοχή της απόφασης ένταξης της  πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΖΟΥΜΕΛΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 599.857,77 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας που
συνεδρίασε δια περιφοράς την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου…

Η Πράξη αποτελείται από το 2 υποέργα:
-Υποέργο 1: «Προμήθεια και τοποθέτηση φυσικού
χλοοτάπητα του σταδίου ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΖΟΥΜΕΛΕΚΑ του Δήμου Πρέβεζας»
προϋπολογισμού 153.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης
το Δήμο Πρέβεζας.
-Υποέργο 2: «Επισκευή, συντήρηση κι εξοπλισμός αίθουσας
Κ. ΣΑΓΑΝΑ στο στάδιο ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΖΟΥΜΕΛΕΚΑ του Δήμου Πρέβεζας»
προϋπολογισμού 446.857,77€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης
το Δήμο Πρέβεζας.

Στη τοποθέτηση του το μέλος της επιτροπής και Δημοτικός Σύμβουλος της
παράταξης Στροφή στο Μέλλον, Βασίλης Κωστούλας δήλωσε :« Η παράταξη μας
και στη προηγούμενη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου είχε προτείνει τις
συγκεκριμένες βελτιώσεις του Σταδίου μαζί με άλλες που αφορούσαν
αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλο το εύρος του Δήμου. Επίσης βλέπουμε μία
ακόμη έγκριση του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του καθ’ ομολογία τόσου στοχευμενου και
χρήσιμου προγράμματος που με τόση σπουδή έτρεξε να καταργήσει ο υπουργός
Εσωτερικών», ενώ ο επικεφαλής της παράταξης “Ανάπτυξη Τώρα” Γιώργος
Νίτσας πρότεινε οι οικονομικές επιτροπές να γίνονται με τηλεδιάσκεψη και
όχι δια περιφοράς.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!