Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 19:00 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων θα προβεί στη 1η Τακτική Συνεδρίαση του έτους 2018, με την παρακάτω Ημερήσια Διάταξη:

Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:
Διάφορα.
Β. ΘΕΜΑΤΑ:
1. Επικύρωση Εκλογών…
Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων του Δ.Σ. του Ε.Ι..
2. Ορισμός Εκπροσώπων του Ε.Ι. στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου σύμφωνα με το Ν.4497/13-11-2017 αρθ.87.
3. Αίτημα Οικονομικής Ενίσχυσης του Ε.Ι. για Επιχείρηση-Μέλος του Ε.Ι., λόγω βαριάς αναπηρίας.
4. Εξουσιοδότηση της Διοικητικής Επιτροπής για τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΕ – Οργανόγραμμα του Ε.Ι..
5. Επιχειρηματική Γιορτή 2018:
α) Βράβευση παιδιών-συναδέλφων που πέτυχαν στις Ανώτατες σχολές το έτος 2017.
β) Βράβευση Επιχειρήσεων του Ε.Ι. που διακρίθηκαν το έτος 2017.
γ) Κοπή πίτας των Μελών του Ε.Ι..
6. Ίδρυση Γραφείου «Κόκκινων Δανείων – Εξωδικαστικός Μηχανισμός» στο Ε.Ι..
7. Ορισμός Αποζημιώσεων Διοικητικής Επιτροπές με βάση το άρθρο 76 παρ.2 του Ν. 4497/2017.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!