Την σύσταση-συγκρότηση επιτροπών παραλαβής σε επίπεδο μονάδων εκπαίδευσης και στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Ηπείρου” υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Αρμοδιότητα των επιτροπών είναι η οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών σε κάθε μονάδα εκπαίδευσης, υπογράφοντας το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Να θυμίσουμε ότι η πράξη προϋπολογισμού 2.958.239,00€ ευρώ πραγματοποιήθηκε μέσω του… ΕΣΠΑ 2014-2020 από την Περιφέρεια Ηπείρου. Πιο συγκεκριμένα αφορά στην αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων σε 26 μονάδες των Νομών Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας. Η υλοποίηση της έχει ως στόχο να βελτιώσει και να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης σε τομείς πληροφορικής, ηλεκτρονικής, μηχανολογίας, γεωπονίας, υγείας -πρόνοιας κλπ ενισχύοντας και τα προσόντα των ωφελούμενων μαθητών και σπουδαστών στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!