Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του ΚΟ.Κ». όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
2. Το υπ* αριθμ. 34 από 03-01-2020 έγγραφο του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με το συνημμένο 01/2020 Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ.
3. Το γεγονός ότι. από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
Β) Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, λόγω των επικείμενων δυσμενών καιρικών
οαινομένων στο Νομό Ιωαννίνων:…

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1°
1. Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοοορίας των φορτηγών οχημάτων με ωφέλιμο φορτίο
άνω των 1,5 τόνων, επί του αυτοκινητοδρόμου Εγνατίας Οδού, εντός της εδαφικής
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων (από την 48.800 χ/θ -κόμβος Τύριας,
έως και την 120,800 χ/θ-κόμβος Παναγιάς).
Άρθρο 2°
Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την 06:00 ώρα της Κυριακής (05-01-2020) έως την
24:00 ώρα της Δευτέρας (06-01-2020).
Άρθρο 3°
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται με τις διατάξεις των
άρθρων 4,5,52,103,104 και 105 του Ν. 2696/99 (ΚΟ.Κ.). όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει με τους Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014. καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!