Με την απόφαση με Α.Π.740/04-05-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ:ΨΒΚ67Λ9-Υ2Θ), εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και Υπηρεσιών Κατ’ οίκον Νοσηλείας από το Γ.Ν.Ι.«Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» . Με την υλοποίηση της πράξης θα παρέχονται από το Γ.Ν.Ι.«Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» υπηρεσίες κατ΄οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας σε ευάλωτες κατηγορίες πολιτών που…
αναζητούν ψυχιατρική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κινητοποίηση, όπως ενήλικες με ψυχικές διαταραχές ή διαταραχές συμπεριφοράς και διαταραχές αυτιστικού τύπου. Η παρεχόμενη υπηρεσία στον αστικό ιστό των Ιωαννίνων, που δεν καλύπτεται από αντίστοιχη υπηρεσία, έχει ως πρόθεση την πρόληψη, την έγκυρη παρέμβαση, την αποφυγή της κρίσης ή την υποτροπή της νόσου και τη διασφάλιση της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας. Το προσωπικό τεσσάρων (4) ατόμων θα κάνει κατ΄οίκον επισκέψεις παρέχοντας ψυχιατρικές υπηρεσίες (διάγνωση, παρακολούθηση, υποστήριξη ψυχολογική, ψυχοθεραπεία, έλεγχος για την τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, ενέσεις αντιψυχωσικών μακράς διάρκειας). Σκοπός της είναι, η αποφυγή του εγκλεισμού του ασθενούς σε ψυχιατρικό Νοσοκομείο, η μη απομάκρυνσή του από το οικογενειακό του περιβάλλον και τον κοινωνικό χώρο, η στήριξη της οικογένειας του ασθενούς και η καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος το οποίο επικυρώνεται κυρίως από τον εγκλεισμό στο ψυχιατρικό Νοσοκομείο και βαραίνει τον ασθενή και το οικογενειακό του περιβάλλον. Η έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση των βαρύτερων περιστατικών που θα καλύπτει η υπηρεσία θα οδηγήσει σε αποφυγή υποτροπών και εγκλεισμού του ασθενούς στο Νοσοκομείο.
 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!